Pýotr Ýan 30-njy oktýabrda UFC-niň çempionlyk guşagy ugrunda söweşe çykar

Pýotr Ýan 30-njy oktýabrda UFC-niň çempionlyk guşagy ugrunda söweşe çykar

30-njy oktýabrda Abu-Dabide urally söweşiji Pýotr Ýan bilen Kori Sendhageniň arasynda meýilleşdirilen UFC-niň çempiony diýen at ugrundaky söweş geçiriler. Bu barada ural.kp.ru habar berýär.

"Keramatly Ýekaterinanyň gaznasynyň" habaryna görä, eýýäm Ýekaterinburgyň köçelerinde rus türgenini goldaýan äpet bannerler peýda boldy. Olarda: "Bütin Russiýa Pýotr Ýan bilen!" diýilýär.

Pýotr Ýanyň bu söweşi ilki başda UFC-niň çempiony Aljamein Sterlinge garşy jogap duşuşygy bolmalydy. Şeýle-de bolsa, amerikaly söweşiji käbir sebäplere görä söweşmekden ýüz öwürdi.

Ýan we Sterlingiň ilkinji söweşi 2021-nji ýylyň martynda bolup geçdi. Onda rus söweşijisi ýeňiş gazandy. Ýöne söweşde gadagan edilen urgyny ýerine ýetirendigi sebäpli Ýan diskwalifikasiýa edilip, çempionlyk guşagyny Sterling alypdy.