Türkmenistan Ýaponiýada geçiriljek «EKSPO — 2025» sergisine gatnaşar

Türkmenistan Ýaponiýada geçiriljek «EKSPO — 2025» sergisine gatnaşar

Türkmenistan “EKSPO — 2025” Bütindünýä sergisine gatnaşar. Bu ugurda alnyp barylýan işler barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow türkmen Liderine hasabat berdi.

Mälim bolşy ýaly, bu sergi Ýaponiýanyň Osaka şäherinde emeli döredilen Ýumesima adasynda “Biz ýaşaýşymyz üçin geljegiň jemgyýetini döredýäris” şygary astynda geçiriler. Türkmenistan “EKSPO” sergilerine öň hem birnäçe gezek gatnaşdy, häzir bolsa Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçirilýän sergide ýurdumyzyň kuwwaty üstünlikli görkezilýär.

Wise-premýer türkmen Lideriniň garamagyna degişli guramaçylyk komitetini döretmek hem-de “EKSPO — 2025-iň” guramaçylyk komiteti bilen bilelikde, zerur bolan taýýarlyk işlerini geçirmek üçin Türkmenistanyň jogapkär wekilini bellemek baradaky teklibi hödürledi.

Gurbanguly Berdimuhamedow halkara sergä taýýarlyk görmegiň çäklerinde anyk netijeleriň gazanylmalydygyna ünsi çekip, wise-premýere guramaçylyk işlerini gözegçilikde saklamagy we bu ugurdaky işleri dowam etmegi tabşyrdy.