Instagram-da «bilelikdäki suratlary» neşir etmek mümkinçiligi peýda boldy

Instagram-da «bilelikdäki suratlary» neşir etmek mümkinçiligi peýda boldy

Instagram programmasynda neşiriň awtory hökmünde ýene bir adamy bellemäge mümkinçilik berýän funksiýa peýda boldy. Bu barada işläp düzüjiler Twitterde habar berdiler diýip, TASS belleýär.

Täze funksiýa Collabs diýlip atlandyrylýar. Programmany işläp düzüjileriň düşündirmegine görä, materialyň sözbaşysynda iki akkaundyňam ady ýerleşdiriler we post iki awtoryň hem abunaçylarynyň lentalarynda görkeziler. “Bilelikdäki” materiallaryň umumy teswirleri we “laýk hasaplaýjysy” bolar diýip, The Verge portaly habar berýär. Täzelik Reels gysga wideo formatyna hem degişli bolar.

TechCrunch internet-portalynyň belleýşi ýaly, penşenbe güni Instagram ulanyjylaryna fotosuratlary we dowamlylygy bir minutdan az bolan wideolary kompýuterdäki brauzer arkaly ýükläp almak mümkinçiligi elýeterli bolar. Öň muny diňe programmanyň kömegi bilen amala aşyrmak mümkindi. 

Mundan başga-da, täjirçilik däl guramalar üçin haýyr-yhsan ýygnamak üçin ýörite funksiýa peýda bolar. Şeýle-de, Reels-e birnäçe täze effektleri goşmak meýilleşdirilýär.