Klublaýyn dünýä çempionaty indiki ýyla yza süýşürilip bilner

Klublaýyn dünýä çempionaty indiki ýyla yza süýşürilip bilner

Şu ýyl 9-19-njy dekabr aralygynda geçirilmegi meýilleşdirilen futbol boýunça Klublaýyn dünýä çempionatynyň indiki ýyla yza süýşürilmegi ähtimal. Bu barada euro-football.ru habar berýär.

Munuň sebäbi, Ýaponiýanyň koronawirus pandemiýasy bilen bagly ýagdaýlar zerarly ýaryşy geçirmekden boýun towlamagy boldy. Häzirlikçe Ýaponiýanyň hökümeti keselçilik bilen bagly görkezijileriň kanagatlanarly däldigi sebäpli bütin ýurt boýunça çäklendirmeleri güýçlendirdi.

Şeýle-de bolsa, FIFA ýaryşy indiki ýyla çenli yza süýşürmezlik üçin gyssagly täze ýer tapmaga synanyşar. Bu babatda ozal Katar we BAE öz hyzmatlaryny teklip edipdi. Şeýle-de bolsa, “The Mirror” iňlis neşiriniň pikirine görä, ýaryşyň başga ýere geçirilmegine seredeniňde, onuň yza süýşürilmegi hakykata has ýakyn görünýär.