Onlaýn usulda türkmen-rumyn syýasy geňeşmeleri geçirildi

Onlaýn usulda türkmen-rumyn syýasy geňeşmeleri geçirildi

5-nji oktýabrda sanly wideoaragatnaşyk görnüşinde Türkmenistanyň hem-de Rumyniýanyň DIM-niň degişli departamentleriniň ýolbaşçylarynyň derejesinde Daşary işler ministrlikleriniň arasynda türkmen-rumyn geňeşmeleri geçirildi. Bu barada TDIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Bellenilişi ýaly, rumyn wekiliýetine Rumyniýanyň DIM-niň ilçisi, baş direktory Dan Ýanku ýolbaşçylyk etdi. Maslahatlaşmalaryň barşynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady ulgamlaryndaky, şol sanda bilim pudagyndaky özara hereketleriň derwaýys meseleleriniň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşdyldy.

Taraplar Hazar deňzi – Gara deňiz halkara ulag geçelgeleri babatynda öň gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine aýratyn üns berdiler, çünki bu ugurda ýurtlaryň ähmiýetli mümkinçilikleri bardyr. Ikitaraplaýyn söwda dolanyşygynyň işjeňleşdirilmegi, hyzmatdaşlygyň şertnama-hukuk binýadynyň has-da giňeldilmegi nobatdaky geňeşmeleriň derwaýys ugurlaryny düzdi.