Dünýäniň awtosenagaty çip ýetmezçiligi sebäpli $210 mlrd ýitirip biler

Dünýäniň awtosenagaty çip ýetmezçiligi sebäpli $210 mlrd ýitirip biler

Dünýäniň awtoöndürijileri 2021-nji ýylda geçen ýyl bilen deňeşdirilende, 7,7 mln az awtomobil öndürerler. Öňdebaryjy kompaniýalar üçünji çärýegiň jemi boýunça girdejiniň we satuwyň azaldyljakdygy barada eýýäm habar berip başladylar.  

Şu ýyl çip ýetmezçiligi sebäpli awtosenagatyň ýitirýän girdejisi bilen bagly maý aýynda edilen çaklamalar gaýtadan gözden geçirildi we onuň netijesinde görkeziji ýokarlandy diýip, AlixPartners konsalting kompaniýasynyň maglumatlaryna salgylanyp, CNBC teleýaýlymy habar berýär. Bu barada profile.ru belläp geçýär. Hünärmenler ýazda ýitginiň 11 mlrd dollar möçberinde boljakdygyny çakladylar, häzir bu görkeziji 210 mlrd dollar boldy, bu bolsa 91% köpdür. “Malaýziýadaky lokdaunlar we beýleki ýerlerdäki kynçylyklar ýaly birnäçe wakalar ýagdaýy hasam ýaramazlaşdyrdy” – diýip, AlixPartners-iň awtomobil pudagy we senagaty boýunça dolandyryjy müdiri Mark Ueýkfild düşündirýär.

Ýatlap geçsek, elektron bölekleriniň ýetmezçilik edýändigi baradaky gürrüňler ilkinji gezek şu ýylyň başynda peýda boldy. Soňra çökgünlik hasam güýçlendi we köp awtoöndürijiler önümçiligi azaltmaga mejbur boldular. Olaryň arasynda Ford Motor, GM, Volkswagen, Jaguar Land Rover, Nissan, Honda ýaly brendler bar. Awgust aýynyň ahyrynda bolsa Toyota kompaniýasynyň elektron bölekleriniň üpjünçiligi bilen bagly bökdençlikler sebäpli awtomobil önümçiligini 40% azaltjakdygy belli boldy. 

Ýeri gelende bellesek, ýarym geçirijileriň ýetmezçiligine kompýuter we noutbuk öndürmek bilen meşgullanýan kompaniýalaryň ösmegi hem täsir edýär. Köp kompaniýalaryň işiň distansion görnüşine geçmegi sebäpli bellenilen elektronikanyň meşhurlygy ýokarlandy. Şonuň üçin elektron böleklerini üpjün edijiler hem awtomobil, hem elektron korporasiýalaryndan gelýän sargytlary ýerine ýetirip ýetişmeýärler.