Giper onlaýn söwda dükanyndan Garaşsyzlygyň 30 ýyllygyna nobatdaky sowgatly gün

Giper onlaýn söwda dükanyndan Garaşsyzlygyň 30 ýyllygyna nobatdaky sowgatly gün

Giper onlaýn söwda platformasy Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy mynasybetli 27-nji sentýabrda sowgatly gününi yglan etdi.

27-nji sentýabrda onlaýn söwda platformasyndaky supermarketlerden 150 manatdan ýokary söwda eden her bir müşderä «Nescafe classic» owradylan arabikaly kofe (85 gr) sowgat berler.
Sowgat günüň dowamynda bir gezek berilýär.
Belläp geçsek, Giperde şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli 29-njy awgustdan bäri 30 günläp arzanlaşykly we sowgatly günler hereket etdi.

Giper mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy bilen her bir raýatymyzy tüýs ýürekden gutlap, maşgala abadançylygyny, rysgal-bereket arzuw edýär.

Giper onlaýn söwda platformasy Play Market-den hem-de App Store-den ýükläp alyp bilersiňiz.
Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +993-62-00-68-19+993-62-24-43-19
Web saýt: gipertm.com