2022-nji ýylda Angliýada uçýan taksiler ulgamy işe giriziler

2022-nji ýylda Angliýada uçýan taksiler ulgamy işe giriziler

Hyundai konserni we Urban-Air Port iňlis kompaniýasy 2022-nji ýylda uçýan taksiler ulgamyny işe girizmegi meýilleşdirýärler. Ol ilki bilen Kowentride, soňra Londonda we Los-Anjelesde işläp başlar. Bu barada club-tm.ru habar berdi.

Bloomberg-iň habar bermegine görä, kompaniýalar Günorta Koreýada, ABŞ-da, Kanadada, Awstraliýada, Germaniýada we başga-da birnäçe ýurtda uçýan taksiler ulgamyny işe girizmegi meýilleşdirýärler. Bäş ýylyň içinde hyzmatdaşlar şunuň ýaly ulgamlary bütin dünýäde ýola goýmagy maksat edinýärler.

“Pudak ösýär we şäherlerde elektrikli uçýan ulaglaryň we sürüjisiz taksileriň geljeginiň ýakyn wagtda hakykata öwrüljekdigini biz bilýäris. Emma ýer üstünde bolşy ýaly, howada-da zerur infrastruktura bolmasa, muny durmuşa geçirip bolmaz"-diýip, Urban-Air Port kompaniýasynyň esaslandyryjysy Riki Sandhu belledi.

Şeýle awtoulaglaryň diňe bir megalopolisleriň işewür etraplarynda däl, eýsem has giň sebitlerde ýolagçylary gatnadyp biljekdigi çak edilýär. Awtoulaglara wodorod elementleri arkaly zarýad berler diýip, çeşme belleýär.