Ýewropada gazyň bahasy ilkinji gezek müň kub metr üçin 950 dollara ýetdi

Ýewropada gazyň bahasy ilkinji gezek müň kub metr üçin 950 dollara ýetdi

15-nji sentýabrda (çarşenbe güni) Ýewropanyň fýuçers bazarynda gazyň bahasy taryhda ilkinji gezek 20% -den gowrak gymmatlap, müň kub metr üçin 950 dollara ýetdi. Muny ICE Futures-iň söwda maglumatlaryna salgylanyp, www.angi.ru habar berdi.

Niderlandlaryň TTF indeksine görä, oktýabr aýynyň gaz fýuçersleriniň bahasy 17.27% ýokarlandy we müň kub metr üçin 943 dollara ýetdi. Şondan birnäçe minut soň bahalaryň ýokarlanmagy 20%-den geçdi we müň kub metr üçin 950 dollar boldy diýip, RIA Nowosti habar berýär.

"WTB Capital"-yň analitikleriniň pikiriçe, bahalaryň ýokarlanmagy, gaza bolan islegiň durnuklylygy hem-de ýelsiz howa şertlerinde täzelenýän çeşmelerden elektrik energiýasynyň öndürilişiniň azalmagy bilen baglanyşyklydyr. Analitikleriň pikiriçe, Aziýada suwuklandyrylan tebigy gazyň bahalarynyň has ýokary bolmagy Ýewropa suwuklandyrylan tebigy gaz üpjünçiliginiň artmagyna böwet bolýar.