Lenovo Şanhaýda programma üpjünçiligini işläp düzmek üçin täze kompaniýa döretdi

Lenovo Şanhaýda programma üpjünçiligini işläp düzmek üçin täze kompaniýa döretdi

Hytaýyň kompýuter tehnikasyny öndürijisi Lenovo Şanhaýda sanly gurşawda ylmy-tehniki işler bilen meşgullanjak täze kompaniýany döretdi. Bu barada Sina habarlar çeşmesi habar berýär.

“Lýansýan sinşisze” adyny alan täze gurluşyň düzgünnama maýasy 10 mln ýuana (1,5 mln dollar töweregi) barabar bolar. Onuň esasy wezipesi programma üpjünçiligini işläp düzmekden, maglumatlary gaýtadan işlemekde hyzmatlary hödürlemekden, şeýle-de emeli intellekt tehnologiýalaryny ulanmak bilen amaly programma üpjünçiligini işläp düzmekden ybarat bolar diýip, www.finanz.ru belleýär.

Şu ýylyň ikinji çärýeginde Lenovo-nyň umumy girdejisi 109,4 mlrd ýuana (16,29 mlrd dollar töweregi) barabar boldy, bu 2020-nji ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 27% ýokarydyr. Bellenilen döwürde arassa girdeji 119% ýokarlanyp, 3,01 mlrd ýuana (takmynan, 466 mln dollar) ýetdi.