S.Toýlyýew bilim, ylym, sport we saglygy goraýyş boýunça wise-premýer bellenildi

S.Toýlyýew bilim, ylym, sport we saglygy goraýyş boýunça wise-premýer bellenildi

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň 25-nji awgustda geçirilen giňişleýin mejlisinde işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Geldinyýazow Mämmetmyrady Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatdy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň bilim, ylym, sport we saglygy goraýyş ulgamlaryna gözegçilik edýän orunbasarynyň wezipesine Sapardurdy Toýlyýew bellenildi. Bu wezipede ozal hem birnäçe ýyllap zähmet çeken S.Toýlyýew şol bir wagtda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti wezipesini hem ýerine ýetirer. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.