Peterburgda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy weloýöriş bilen bellenildi

Peterburgda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy weloýöriş bilen bellenildi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli Sankt-Peterburgda weloýöriş geçirildi. Üç kilometrlik ýöriş Kalinin etrabynyň Murinsk seýilgähinde geçirildi diýip, topspb.tv habar berýär.

Weloýörişe peterburgly türgenler, türkmenistanly talyplar, «Mekan» türkmen şäher medeni jemgyýeti, şeýle hem Peterburgyň daşky aragatnaşyklar boýunça komitetiniň wekilleri gatnaşdylar.

Komitetiň başlygy Ýewgeniý Grigorýewiň aýtmagyna görä, şanly senäni bellemek üçin weloýörişiň saýlanylyp alynmagy ýöne ýerden däl, çünki sportuň hut şu görnüşi türkmen halky üçin aýratyn ähmiýete eýedir.