Türkmenistanyň Owganystandaky diplomatik wekilhanalary işini dowam edýär

Türkmenistanyň Owganystandaky diplomatik wekilhanalary işini dowam edýär

Türkmenistanyň Kabuldaky Ilçihanasy we Hyratdaky hem-de Mazari-Şarifdäki Konsullyklary öz işini adaty tertipde dowam edýärler. Bu barada Owganystanyň içindäki häzirki syýasy ýagdaýlar bilen baglylykda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň neşir eden resmi beýanynda aýdylýar.

Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, Ilçihananyň we konsullyklaryň daşky çägi «Taliban» hereketiniň wekilleri tarapyndan goralýar.

Türkmen diplomatlary öz wezipe borçlaryny Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky edaralarynyň adaty iş tertibine laýyklykda doly derejede ýerine ýetirýärler.

Diplomatik wekilhanalaryň we konsullyk edaralaryň işgärleri çäklendirilmedi ýa-da bölekleýin ýurtdan alnyp gaýdylmady diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berdi.