21-nji awgustda howply hasaplanýan asteroid Ýere golaýlaşar

21-nji awgustda howply hasaplanýan asteroid Ýere golaýlaşar

Moskwa planetariýsiniň wekilleri 2016 AJ193 asteroidiniň şu ýylyň 21-nji awgustynda Ýere ýakynlaşjakdygyny aýtdylar. Bu asteroid Ýer togalagy üçin howply bolmagy ähtimal asman jisimlerinden biri hasaplanýar. Bu barada ferra.ru habar berýär.

Hut şol gün asteroid Ýere mümkin boldugyça has ýakyndan, ýagny 3,4 million kilometr uzaklykdan uçar diýip, RIA Nowosti hünärmenleriň sözlerine salgylanýar. Ýeri gelende belläp geçsek, planetamyza 7,5 million kilometr aralyga çenli ýakynlaşýan asteroidler eýýäm howply jisimler hasaplanylýar.

2016 AJ193 asteroidi barada aýdylanda bolsa, onuň diametri, takmynan, 1,4 kilometre barabardyr. Emma, ​​planetariýniň wekilleriniň pikiriçe, bu asman jisimi biziň planetamyza hiç hili howp salmaýar. Olar muňa garanyňda "göze görünmeýän" we diňe Ýere gaçandan soň bilip galynýan kosmos jisimlerini has howply hasaplaýarlar.