Türkmen wekiliýeti owgan meselesi boýunça Doha maslahatyna gatnaşýar

Türkmen wekiliýeti owgan meselesi boýunça Doha maslahatyna gatnaşýar

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Owganystan Yslam Respublikasynyň hem-de «Таliban» hereketiniň arasynda parahatçylykly gepleşikleriň barşyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça Katar Döwletiniň Doha şäherinde geçirilýän halkara duşuşygyna gatnaşýar. Bu barada TDIM-niň Metbugat gullugy habar berýär. 

BMG-niň, Ýewropa Bileleşiginiň, ABŞ-nyň, Beýik Britaniýanyň, Russiýanyň, Pakistanyň, Hytaýyň we Özbegistanyň wekilleri bolan duşuşyga gatnaşyjylar parahatçylyk hereketiniň işjeňleşdirilmeginiň derwaýyslygyny nygtadylar. Owganystanda kabul ederlikli we hakyky syýasy kadalaşdyrmanyň gazanylmagy boýunça işjeň çäreleriň ählisine goldaw bermegi dowam etdirmek babatynda taraplaryň berk ygrarlylyklary tassyklanyldy.

Doha şäherine saparynyň çäklerinde türkmen wekiliýeti şeýle-de birnäçe ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirýär.