Gazagystanyň Prezidenti iş sapary bilen Türkmenistana geldi

Gazagystanyň Prezidenti iş sapary bilen Türkmenistana geldi

Gazagystanyň döwlet Baştutany Kasym-Žomart Tokaýew iş sapary bilen Türkmenistana geldi.

Anna güni, 6-njy awgustda Tokaýew Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygyna gatnaşar.
Şeýle hem goňşy döwletleriň liderleri bilen ikitaraplaýyn duşuşyklaryň birnäçesi meýilleşdirilýär.
Mundan başga-da, sammite gatnaşyjylar milli harytlaryň sergisine we sebitiň sungat ussatlarynyň konsertine gatnaşar.