Ýewropa Bileleşiginde doňdurma önümçiligi 9% azaldy

Ýewropa Bileleşiginde doňdurma önümçiligi 9% azaldy

Ýewropa Bileleşigi geçen ýyl 2,9 mlrd litrden gowrak doňdurma öndürdi, bu 2019-njy ýyldakydan 9% azdyr. Degişli maglumatlar Ýewrostat statistika agentligi tarapyndan neşir edildi diýip, dairynews.ru belleýär.

Şol bir wagtyň özünde ÝB-niň ýurtlaryna doňdurma eksporty 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende, 5% ýokarlandy. ÝB-den daşary 752 mln ýewro bahasy bolan 232 mln kg önüm iberildi. Şol bir wagtyň özünde import 4% azaldy we onuň jemi bahasy 79 mln kg haryt üçin 182 mln ýewro boldy.
ÝB-niň ýurtlarynyň arasynda Germaniýa 2020-nji ýylda 642 mln litr çykarmak bilen esasy doňdurma öndürijisi boldy. Onuň yzyndan Fransiýa (516 mln litr) we Italiýa (509 mln litr) gelýär. Geçen ýyl iň uly doňdurma öndürijisi hökmünde Germaniýa bir litr üçin ortaça bahasy 1,3 ýewro bolan iň arzan önümi öndürdi. Fransiýada iň ýokary baha bellige alyndy – doňdurmanyň bir litri üçin 2,2 ýewro (2019-njy ýyl üçin maglumatlar). Onuň yzyndan litri üçin 2 ýewro ortaça baha bilen Italiýa ýerleşýär.
2020-nji ýylda öňdebaryjy doňdurma eksport edijisi Fransiýa boldy. Respublika 59 mln kg önüm eksport etdi, bu ÝB-den daşary doňdurma eksportunyň 25%-ini emele getirýär. Fransiýanyň yzyndan Niderlandlar (38 mln kg doňdurma eksport etdi ýa-da ÝB-den daşary edilen eksportuň 16%-i), Germaniýa (29 mln kg ýa-da 13%), Italiýa (20 mln kg ýa-da 9%) we Belgiýa (16 mln kg ýa-da 7%) gelýär.