Geçen hepdede Türkmenistanyň biržasynda 3,1 mln dollarlyk söwda edildi

Geçen hepdede Türkmenistanyň biržasynda 3,1 mln dollarlyk söwda edildi

Iýul aýynyň soňky hepdesinde Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda eksport söwdalary boýunça baglaşylan geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 3,1 million dollaryna barabar boldy.

Gonkongdan, Birleşen Arap Emirliklerinden gelen işewürler bäş müň tonna awiakerosin satyn aldylar. Türkiýeden gelen işewürler 72 müň inedrdül metr list aýnasyny satyn aldylar.
Gyrgyzystandan we Türkiýeden işewürler, degişlilikde, 5,6 tonna we 50 tonna tüýjümek süpürgiçleri satyn aldylar.