Apple kompaniýasynyň çärýek girdejisi 81,4 mlrd dollara çenli ýokarlandy

Apple kompaniýasynyň çärýek girdejisi 81,4 mlrd dollara çenli ýokarlandy

Geçen çärýegiň jemi boýunça, Apple amerikan kompaniýasynyň girdejisi geçen ýylky görkezijiler bilen deňeşdirilende, 36% ýokarlandy. Muny kompaniýanyň hasabaty delillendirýär.

26-njy iýunda tamamlanan üç aýlyk hasabat döwrüniň dowamynda Apple-iň girdejisi 81,4 mlrd dollara ýetdi. 2020-nji ýylyň degişli döwründe bu görkeziji 59,6 mlrd dollardan sähelçe geçýärdi.
Geçen çärýegiň jemi boýunça, kompaniýanyň arassa girdejisi geçen ýylyň degişli döwründäki 11,2 mlrd dollar bilen deňeşdirilende 21,7 mlrd dollar boldy. Kompaniýanyň esasy önümi iPhone bolmagynda galýar, tutuş dünýäde bu smartfonlary satmakdan gelýän girdeji 39,5 mlrd dollara barabar boldy.
1976-njy ýylda esaslandyrylan Apple kompaniýasy iPhone, iPad planşetlerini, iMac kompýuterlerini, MacBook noutbuklaryny, iPod aýdym-saz pleýerlerini we beýleki ýokary tehnologiýaly tehnikalary öndürýär. Bu dünýädäki iň uly korporasiýalaryň biridir. “Forbes” žurnalynyň maglumatlary boýunça, onuň bazar kapitallaşdyrmasy, takmynan, 2,24 trln dollara barabar.