Amerikaly Lidiýa Ýakobi 100 m aralyga brass usulynda ýüzmekde Oýunlaryň altyn medalyny gazandy

Amerikaly Lidiýa Ýakobi 100 m aralyga brass usulynda ýüzmekde Oýunlaryň altyn medalyny gazandy

Amerikaly Lidiýa Ýakobi 1 minut 04,95 sekunt netije bilen Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda 100 metr aralyga brass usulynda ýüzmek boýunça final ýaryşynda ýeňiş gazandy.

Ikinji orny GAR-yň wekili Tatýana Şýonmeýker (+0,27), üçünji orny başga bir amerikaly, bu aralyga ýüzmekde 2016-njy ýylyň Olimpiýa çempiony Lilli King (+0,59) eýeledi. Russiýaly Ýewgeniýa Çikunowa dördünji orny, Ýuliýa Ýefimowa bäşinji orny eýeledi.
Ýakobi bilen Şýonmeýker üçin bu medallar Olimpiýa oýunlarynda ilkinji boldy. King iki gezek Olimpiýa çempiony we ýedi gezek dünýä çempionydyr. 16 ýaşly Çikunowa ençeme gezek Russiýanyň çempiony boldy. 2021-nji ýylyň Ýewropa çempionatynda ol kombinirlenen estafetada kümüş medal gazandy.