Günorta Koreýanyň erkek ýygyndysy ýaý bilen atmak boýunça toparlaýyn ýaryşda ýeňiş gazandy

Günorta Koreýanyň erkek ýygyndysy ýaý bilen atmak boýunça toparlaýyn ýaryşda ýeňiş gazandy

Günorta Koreýanyň erkek ýygyndysy Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda ýaý bilen atmak boýunça toparlaýyn birinjiligi utdy. Final oýunda koreýaly türgenler Kim Çže-Dok, Kim U-Çžin we O Çžin Hýok Hytaý Taýbeýiniň milli toparyny 6:0 hasaby bilen utdular. Bu topar üçin Den Ýuýçen, Tan Çžiçžun we Weý Çunhen çykyş etdi.
Bürünç medaly üçünji orun üçin oýunda Niderlandlaryň milli ýygyndysyny 4:5 hasaby bilen ýeňen Ýaponiýanyň türgenleri aldy.