Witalina Basaraşkina sapançada atmakda Olimpiýa oýunlarynyň çempiony boldy

Witalina Basaraşkina sapançada atmakda Olimpiýa oýunlarynyň çempiony boldy

Witalina Basaraşkina Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynyň altyn medalyny gazanan ilkinji rus türgeni boldy. Onuň ýeňşine hatda elektroniki ýalňyşlyk hem päsgel bermedi. Bu ýalňyşlyk sebäpli türgen bir atyşykdan soň islendik üstünlik üçin medal almak umydy bilen hoşlaşyp bilerdi.

Pnewmatik sapançadan atmakda 24 ýaşly omskly türgen 240,3 utuk gazanyp, Olimpiýa rekordyny goýdy. Ol final sessiýasyndan öň Basaraşkadan 0,9 utuk öňe geçen bolgariýaly Antoaneta Kostadinowadan (239,4) öňe saýlandy. Birinji atyşykda russiýaly türgen Kostadinowadan 0,4 utuk öňe geçen bolsa, ahyrky synanyşykda garşydaşyndan 1,4 utuk öňe geçdi. Üçünji orny 218 utuk gazanan hytaýly Sýan Žansin eýeledi.
Ýaryşyň dowamynda eminler russiýaly türgeni utukdan mahrum edýärdiler. Elektroniki näsazlyk sebäpli ulgam Basaraşkinanyň berlen 50 sekuntda atyşygyny hasaba almady, şol sebäpli eminler oňa hiç hili utuk bermediler. Ýöne soň näsazlyga adamyň däl-de, elektronikanyň sebäp bolandygy anyklandy we türgene gaýtadan atmaga rugsat berildi.