2022-nji ýylda Kann kinofestiwaly 17 – 28-nji maýda geçiriler

2022-nji ýylda Kann kinofestiwaly 17 – 28-nji maýda geçiriler

2022-nji ýylda halkara Kann kinofestiwaly 17-nji maýdan 28-nji maý aralygynda geçiriler. Bu barada festiwalyň Twitter sahypasynda habar berilýär diýip, www.m24.ru belleýär.

Öň, guramaçylar çäräniň 10-njy maýdan 21-nji maý aralygynda geçirilmelidigini habar berdiler, ýöne soň bu seneleriň ýalňyşlyk bilen aýdylandygy belli boldy.

“Ýalňyş: 75-nji Kann festiwaly 2022-nji ýylyň 17-nji maýyndan 28-nji maýy aralygynda geçiriler” – diýlip, habarda aýdylýar.

2020-nji ýylda koronawirus pandemiýasy sebäpli, festiwal ýatyryldy, görkezilmegi meýilleşdirilen käbir lentalar kinoteatrlarda beýleki gözden geçirişleriň we tematiki görkezişleriň çäginde görkezildi. 2021-nji ýylda Kann kinofestiwalyny geçirmegiň senesi hem pandemiýa sebäpli yza süýşürilip, 6 – 17-nji iýulda geçirildi. Baş baýraga – “Altyn palma şahasyna” fransuz režissýory Juliýa Dýukornonyň “Titan” filmi mynasyp boldy.