Konor Makgregor 2022-nji ýyla çenli söweşlerden çetleşdirildi

Konor Makgregor 2022-nji ýyla çenli söweşlerden çetleşdirildi

Ýeňil agramda UFC-niň wagtlaýyn çempiony Dastin Porýe bilen bolan tutluşykda aýagyny döwdüren UFC-niň iki agram derejesindäki öňki çempiony,  irlandiýaly Konor Makgregor 2022-nji ýyla çenli söweşlerden çetleşdirildi. Muny sport habarçysy El Douson özüniň resmi Twitter sahypasynda mälim etdi diýip, championat.com habar berdi.

Makgregor bilen Porýe 11-nji iýul gijesi UFC 264-iň çäginde duşuşdylar. Söweş wagtyndan ir tamamlandy: Konor aýagyny döwdürdi we Dastin ýeňiji diýlip yglan edildi.
Bu söweş Konor Makgregor bilen Dastin Porýeniň arasyndaky üçünji tutluşyk boldy. 2014-nji ýylyň sentýabr aýynda geçirilen ilkinji söweşde irlandiýaly söweşiji Porýeni birinji raundda nokaut edipdi. 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda geçirilen ikinji söweşde bolsa Dastin ikinji raundda Konory nokaut edip, aryny aldy.