Porýe üçünji tutluşykda Makgregory birinji raundda ýeňdi

Porýe üçünji tutluşykda Makgregory birinji raundda ýeňdi

Las Wegasda UFC 264-iň esasy tutluşygynda Konor Makgregor tehniki nokaut bilen Dastin Porýeden ýeňildi. Birinji raundy[ ahyrynda irlandiýaly söweşijiniň aýagy döwüldi.

Şeýle-de bolsa, amerikaly söweşiji tutluşykda işjeň hüjümler bilen ýeňiş gazanmaga mynasyp derejede söweşdi. Bu söweş garşydaşlaryň arasyndaky üçünji duşuşyk boldy we olaryň ikisi nokaut bilen Porýeniň peýdasyna tamamlandy. Bu ýeňişden soň Porýe ýeňil agramda UFC-niň çempionlyk tituly ugrunda Çarlz Oliweýra bilen göreşmäge hukuk gazandy.
Tutluşygyň netijesinden soň Porýe sekiz nokaut bilen UFC-de ýeňil agramda rekord goýdy. Bu görkezijä heniz UFC-niň hiç bir söweşijisi ýetip bilmedi.

“Konor söweşe gowy başlady, ol garşylyklaýyn urgularyň birinde erbet hüjüm etdi, ýöne baş alyp çykdym. Söweşiň başynda lou-kik urgularynyň birinden soň Makgregoryň aýagynda bir zadyň şatyrdanyny duýdum. Belki, onuň şikes almagyna şol sebäp bolandyr" diýip, Porýe söweşden soň interwýu berdi.