Türkmen diplomaty Kuweýtiň Premýer-ministrine ynanç hatyny gowşurdy

Türkmen diplomaty Kuweýtiň Premýer-ministrine ynanç hatyny gowşurdy

Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Serdarmämmet Garajaýew Kuweýt Döwletiniň Premýer-ministri Şeýh Sabah Halid Al-Hamad Al-Sabaha Türkmenistanyň Kuweýt Döwletindäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hökmünde ynanç hatyny gowşurdy. Bu barada mfa.gov.tm saýtynda habar berildi.

Kuweýt Döwletiniň Emiriniň Köşgünde geçirilen çäräniň dowamynda Türkmenistanyň ilçisi Kuweýt Döwletiniň Premýer-ministrine Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi.
Premýer-ministr Şeýh Sabah Halid Al-Hamad Al-Sabah, öz gezeginde, Türkmenistanyň Prezidentine we halkyna parahatçylyk we rowaçlyklar baradaky iň gowy arzuwlaryny beýan etdi, şeýle-de kuweýt tarapynyň sebit we halkara gün tertibinde durýan wezipeleri çözmekde işjeň hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardygyny tassyklady.