Gyrgyzystanyň we Türkmenistanyň Prezidentleriniň duşuşygynyň resmi dabarasy geçirildi

Gyrgyzystanyň we Türkmenistanyň Prezidentleriniň duşuşygynyň resmi dabarasy geçirildi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyzlyk meýdançasynda Türkmenistana resmi sapar bilen Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Žaparowy resmi dabara bilen garşyldy. Bu barada Gyrgyz Prezidentiniň resmi internet saýtynda bellenilip geçilýär.

Resmi dabarada iki ýurduň Döwlet senalary ýaňlandy. Soňra iki ýurduň Prezidentleri hökümet wekiliýetleri bilen tanyşdyrdy.
Soňra Prezidentleriň ulagy «Oguzhan» köşkler toplumyna geldi. Ulag kerweni atly esgerleriň ugratmagynda köşge geldi. Bu ýerde iki ýurduň Prezidentleriniň ýokary derejedäki gepleşikleri geçirildi.
Öň habar berşimiz ýaly, 27-nji iýunda Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň Türkmenistana iki günlük resmi sapary başlandy.