Türkmenistan we Gyrgyz Respublikasy özara bähbitli birnäçe möhüm resminamalara gol çeker

Türkmenistan we Gyrgyz Respublikasy özara bähbitli birnäçe möhüm resminamalara gol çeker

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň 27-28-nji iýunda Türkmenistana resmi saparynyň çäklerinde dürli ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da giňeltmäge gönükdirilen birnäçe resminamalara gol çekmek göz öňünde tutulýar. Sapara görülýän taýýarlyk barada wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Hökümet mejlisinde döwlet Baştutanyna hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, 1992-nji ýylyň oktýabrynda iki döwletiň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýlan pursadyndan başlap, Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürýändigi bellenildi.
Häzir däp bolan dostlukly, ikitaraplaýyn gatnaşyklarynyň şertnama-hukuk binýady resminamalaryň 60-syny özünde jemleýär.
Türkmenistan hem-de Gyrgyz Respublikasy abraýly halkara we sebit guramalarynyň çäklerinde hem işjeň hereket edip, birek-birege özara goldaw berýärler.