BTJ turbageçirijisi arkaly üç ýylda 20,7 mln tonna türkmen nebiti eksport edildi

BTJ turbageçirijisi arkaly üç ýylda 20,7 mln tonna türkmen nebiti eksport edildi

Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň energetika ministrleriniň 4-nji duşuşygy geçirildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen duşuşyga Azerbaýjanyň, Eýranyň, Türkiýäniň, Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň, Owganystanyň we halkara guramalarynyň ýokary derejeli wekilleri gatnaşdy. Bu barada Azerbaýjanyň Energetika ministrliginiň resmi internet saýty habar berýär.

«Baku-Tbilisi-Jeýhan nebit geçirijisi arkaly soňky 3 ýylyň dowamynda 20,7 million tonna türkmen nebit we nebit önümleri, şeýle hem geçen ýyl 106 müň tonna gazak nebiti dünýä bazarlaryna iberildi» - diýip, Azerbaýjan Respublikasynyň energetika ministri Parwiz Şahbazow belledi.
Mundan başga-da, ol Günorta gaz geçelgesiniň sebitiň energetika integrasiýasynda möhüm orun degişlidigini belledi. Ol 2,5 milliard kubmetr tebigy gazyň türk sarp edijileri üçin TANAP gaz geçirijisi, 2,8 milliard kubmetr tebigy gazyň TAP gaz geçirijisi arkaly ýewropaly sarp edijilere iberilendigini belledi.

YHG-nyň Baş sekretary Hadi Süleýmanpur guramanyň geljek on ýylda agza döwletleriň umumy energiýa balansynda “ýaşyl energiýanyň” paýyny artdyrmak, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri we energiýa netijeliligi pudagyndaky hyzmatdaşlygy güýçlendirmek baradaky maksatlary barada çykyş etdi.
Süleýmanpur arassa energiýa merkezini döretmek üçin YHG/ Birleşen Milletler Guramasynyň Senagat Ösüş Guramasynyň (UNIDO) bilelikdäki taslamasynyň ähmiýetine ünsi çekdi. Şeýle hem bu merkeziň tutuş dünýäni gurşap alýan “Sebitleýin durnukly energiýa merkezleriniň global tory” üçin geljegi uly elemente öwrüljekdigine ynam bildirildi.
Duşuşykdan soň YHG-nyň çäginde energiýa pudagynda hyzmatdaşlygy güýçlendirmek maksady bilen “Baku jarnamasy” kabul edildi. Resminama guramanyň agza döwletleriniň arasynda çig nebit, tebigy gaz, nebithimiýa we nebit önümleri bilen üpjün etmekde, elektrik torlarynyň döredilmeginde, elektrik energiýasynyň sebitleýin söwdasynda, arassa energiýa çeşmelerinde, energiýa netijeliliginde giň özara hyzmatdaşlygy göz öňünde tutýar.