Türkmenistan bilen Niger Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklar ýola goýuldy

Türkmenistan bilen Niger Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklar ýola goýuldy

Türkmenistan bilen Niger Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak hakyndaky Bilelikdäki Komýunike gol çekildi. Dabara 22-nji iýunynda Nýu-Ýork şäherinde Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky Hemişelik Wekilhanasynyň edara binasynda geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, gol çekmek dabarasynyň öň ýanynda Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik Wekili Aksoltan Ataýewa bilen Niger Respublikasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky Hemişelik Wekili Abdu Abarriniň arasynda gepleşikler geçirildi. Hemişelik Wekiller iki ýurduň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna we ikitaraplaýyn syýasy, ykdysady we medeni hyzmatdaşlygyň, şeýle hem halkara guramalarynda hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine gyzyklanma bildirilýändigini tassykladylar.
Taraplar ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alyşdylar, şeýle hem BMG-niň gün tertibinde duran Türkmenistanyň we Niger Respublikasynyň gyzyklanma bildirýän meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.