Türkmenistan dümewe garşy rus sanjymyny bellige aldy

Türkmenistan dümewe garşy rus sanjymyny bellige aldy

Rosteh holdinginiň düzümine girýän kompaniýa tarapyndan öndürilen “Ultriks Kwadri” dümewe garşy sanjymy Türkmenistanda bellige alyndy diýip, “Nasimbio” holdinginiň habarynda aýdylýar.

“Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi dümewiň öňüni almak üçin Russiýanyň “Fort” biofarmasewtika kompaniýasy tarapyndan taýýarlanylan we öndürilýän “Ultriks Kwadri” sanjymyna bellige alyş şahadatnamasyny berdi” – diýlip, habarda bellenilýär.

Öň, sanjymy Belarus we Gazagystan hasaba aldy. Derman serişdesi jemi bäş döwlete iberilýär.
“Nasimbio” holdinginiň “Fort” biofarmasewtika kompaniýasy Russiýada dümewe garşy sanjymlary iň iri öndürijidir we ol her ýyl 30 milliondan gowrak dozada öňüni alyş derman serişdelerini öndürýär.