Disney Möý adam hakyndaky täze serialynyň premýerasynyň wagtyny aýtdy

Disney Möý adam hakyndaky täze serialynyň premýerasynyň wagtyny aýtdy

Disney çagalar üçin niýetlenen Möý adam hakyndaky täze serialyny şu ýylyň 6-njy awgustyndan görkezip başlar. Bu barada golaýda Comicbook portaly habar berdi.

Bu serial «Marvel's Spidey and His Amazing Friends», ýagny terjime edilende «Marwel möýjagaz we onuň täsin dostlary» diýlip atlandyrylar. Bellenilişi ýaly, Marwel komiksleriniň janköýerleri onda Gwen Steýsi, Maýlz Morales, Gara Pantera, Halk, Hanym Marwel ýaly meşhur gahrymanlary görüp bilerler. Täze serial «Disney Channel» we «Disney Junior» teleýaýlymlary arkaly ýaýlyma çykar.