Marokkonyň kenarýakalarynda suwa düşmek üçin suwuň hil standartyna gabat geliş derejesi 87%-e ýetdi

Marokkonyň kenarýakalarynda suwa düşmek üçin suwuň hil standartyna gabat geliş derejesi 87%-e ýetdi

Marokkonyň kenarýakalarynda suwa düşülýän suwuň mikrobiologiki hil standartyna gabat geliş derejesi 87,06%-e ýetdi. Bu barada hökümetiň Daşky gurşaw edarasynyň hasabatynda aýdylýar diýip, TASS belleýär.

Resminamanyň awtorlarynyň bellemegine görä, “suwunyň hili ajaýyp” bolan kenarýakalaryň sany artdy we bu arassaçylyga jogap berýän sanitariýa gulluklarynyň we dolandyryjy gurluşlaryň tagallalarynyň üstünlikleri barada aýdýar.
Sanitariýa meseleleri bolan kenarýakalaryň köpüsi Tanžer – Tetuan – El-Hoseýma, Kasablanka – Settat we Rabat – Sale – Kenitra welaýatlarynda duş gelýär. Hiliň peselmeginiň esasy sebäbi hapa suwlaryň akymynyň ýaramaz täsirinden we kenarýakalarda arassaçylyk infrastrukturasynyň ýetmezçilik etmeginden ybarat.
Suwa düşmek üçin suwuň hiliniň deňiz syýahatçylygyny ösdürmekde möhüm şertdigini göz öňünde tutup, Daşky gurşaw edarasy eýýäm birnäçe ýyl bäri suwuň hiline gözegçilik maksatnamasyny durmuşa geçirýär. Hünärmenleriň pikiriçe, bu iş özüniň oňyn netijelerini berýär. Patyşalykda sanitariýa düzgünleriniň ýagdaýyna seredýän gulluklaryň gözegçiliginde bolan kenarýakalaryň sany 2002-nji ýyldaky 79-dan 2020-nji ýyla çenli 175-e ýetdi.
Marokkonyň kenarýakalaryna her ýyl millionlarça syýahatçy barýar. Olardan has meşhurlary Agadir, Es-Suweýra, Kasablanka, Tanžer şäherlerinde ýerleşýär.