Hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy

Hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy

Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow degişli Karara gol çekdi.

Bellenilişi ýaly, bu resminama Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek, ikitaraplaýyn söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary has-da giňeltmek maksady bilen kabul edildi.