«Nur bina gurluşyk» HK Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirer

«Nur bina gurluşyk» HK Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirer

«Türkmen atlary» döwlet birleşigi Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek barada «Nur bina gurluşyk» hususy kärhanasy bilen şertnama baglaşar. 

Düýpli abatlaýyş işlerine 2021-nji ýylyň iýun aýynda başlap, bu işleri 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak meýilleşdirilýär.
Bu resminama türkmen halkynyň milli buýsanjy we baýlygy bolan behişdi bedewleriň dünýädäki şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak, ýurdumyzda atçylyk sportuny giň gerimli ösdürmek, şeýle hem mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyny ýokary derejede belläp geçmek maksady bilen kabul edildi.