2020-nji ýylda Türkmenistan bilen Kanadanyň haryt dolanyşygy 18 mln dollara ýetdi

2020-nji ýylda Türkmenistan bilen Kanadanyň haryt dolanyşygy 18 mln dollara ýetdi

Kanada 2020-nji ýylda Türkmenistana 5,4 million dollarlyk haryt eksport etdi. Hasabat döwründe importyň möçberi 12,5 million dollara barabar boldy. Bu barada Trend agentligi Kanadanyň Daşary işler ministrligine salgylanyp habar berýär.

 

«Kanada we Türkmenistan ýakyn ikitaraplaýyn gatnaşyklary alyp barýar. Söwda, bilim we ylmy diplomatiýa ugurlaryna aýratyn üns berilýär» - diýlip Kanadanyň daşary syýasat edarasynyň habarynda aýdylýar.

Bellenilişi ýaly, Kanadanyň Türkmenistana eksportynyň 70,6%-ni senagat maşynlary, enjamlary we ätiýaçlyk şaýlary tutýar.
Türkmenistanyň eksportynyň 98%-ni esasy we senagat himiýa hem-de plastik önümleri tutdy.