Russiýaly suwda ýüzüji rekord görkeziji bilen Ýewropanyň çempiony boldy

Russiýaly suwda ýüzüji rekord görkeziji bilen Ýewropanyň çempiony boldy

Budapeştde 200 metr aralyga erkin usulda ýüzmek boýunça final ýaryşy tamamlandy. Onda russiýaly türgen Martin Malýutin çempion boldy. Bu barada smotrim.ru habar berdi.

Netijede, rus ýüzüjisi Martin Malýutin Budapeştde geçirilen suwda ýüzmek boýunça Ýewropa çempionatynda altyn medal gazandy. Ol 200 metr aralyga erkin usulda ýüzmek boýunça 1 minut 44,79 sekunt netije görkezdi. Munuň özi ýaryşyň täze rekordy bolup durýar.
Ikinji ýeri britaniýaly Dankan Skott (+0.40 sekunt) eýeledi. Onuň watandaşy Tomas Din hem ilkinji üçlüge girdi (+0.55 sekunt).
Ýeri gelende, mundan ozal 21 ýaşly Malýutiniň erkin görnüşde 4x200 metr aralyga geçirilen estafetada Ýewropa çempiony bolandygyny ýatladýarys.