Pablo Pikassonyň kartinasy Nýu-Ýorkdaky auksionda 103 mln dollara satyldy

Pablo Pikassonyň kartinasy Nýu-Ýorkdaky auksionda 103 mln dollara satyldy

Pablo Pikassonyň (1881-1973) “Penjiräniň öňünde oturan zenan” (“Mariýa-Tereza”) (1932) işi penşenbe güni Christie’s auksion öýüniň agşamky söwdasynda 103 million dollardan gowrak baha satyldy. Bu barada TASS habar berýär.

Lotuň gutarnykly bahasy 90 mln dollar boldy, ýöne goşmaça tölegleriň ählisini göz öňünde tutup, suratyň geljekki eýesi 103,41 mln dollar tölemeli bolar. Auksion başlamazdan ozal, hünärmenler ömrüniň köp bölegini Fransiýada geçiren ispan suratkeşiniň bu işini 55 mln dollar bilen bahalandyrdylar.
Geçen gezek “Penjiräniň öňünde oturan zenan” 2013-nji ýylyň fewral aýynda auksiona çykarylypdy. Şonda ol Sotheby’s london auksionynda näbelli kolleksionera 28,6 mln funt sterlinge (komissiýa bilen $44,8 mln) satyldy.
Şeýle-de, gollandiýaly impressionist Winsent Wan Goguň (1853-1890) “Trenktaýdaky köpri” suraty 39 mln dollardan gowrak baha satyldy. Christie’s-iň bellemegine görä, Wan Gog bu suraty döredijiliginiň iň öndümli döwründe çekipdir. Bu iş 2022-nji ýyldan 2023-nji ýyl aralygynda Detroýduň sungat institutynda görkeziler.