Russiýaly oglan dünýäniň iň ýaş kripto milliarderi boldy

Russiýaly oglan dünýäniň iň ýaş kripto milliarderi boldy

"Forbes" neşiri Moskwanyň eteginde doglan 27 ýaşly Witalik Buterini dünýäniň iň ýaş kripto milliarderi diýip mälim etdi. Aýdylmagyna görä, onuň baýlygy 1,09 milliard dollara ýetdi. Bu barada ferra.ru habar berdi.

Bu ýagdaý Buteriniň döreden "Ethereum" kripto walýutasynyň bahasynyň ýokarlanmagy sebäpli şeýle boldy. Geçen duşenbe güni bu sanly walýutanyň bahasy ilkinji gezek 3000 dollardan geçdi.
Umuman alanyňda, Buteriniň kripto walýuta gapjygynda 333,520 "Ethereum" tokenleri bar.  Gyzykly tarapy, onuň baýlygy 2020-nji ýylyň başyndan bäri, takmynan, 25 esse artdy. Munuň özi onuň "Forbes" tarapyndan şeýle atlandyrylmagyna esas berdi.
Analitikler merkezleşdirilmedik maliýe programmalarynyň (DeFi) barha artýan meşhurlygy sebäpli efiriň ("Ethereum" kripto walýutasy başgaça şeýle atlandyrylýar) gymmatlaýandygyny belleýärler. Ýeri gelende bellesek, merkezleşdirilmedik maliýe programmalarynyň (DeFi) maksady adaty maliýe guramalarynyň, şol sanda banklaryň we ätiýaçlandyryş kompaniýalarynyň ornuny tutmak bolup durýar.