Ispaniýa iýun aýyndan syýahatçylar üçin açylýar

Ispaniýa iýun aýyndan syýahatçylar üçin açylýar

Ispaniýa daşary ýurtly syýahatçylary iýun aýyndan başlap kabul etmegi meýilleşdirýändigini aýtdy. “Maý aýynda Ispaniýanyň 46 howa menzilinde sanly saglyk şahadatnamasyny ulanmak boýunça synag geçiriler” – diýip, Ispaniýanyň syýahatçylyk ministri Fernando Waldes Werelst Meksikada geçirilen Bütindünýä syýahatçylyk we turizm geňeşiniň global sammitinde aýtdy. TUI bolsa eýýäm Ispaniýa uçuş programmasyny işe girizdi. Bu barada runews24.ru habar berýär.

“Sanjym edilen syýahatçylar, şeýle-de koronawirusa garşy antibedenjikleri bolanlar we PZR-barlagynyň otrisatel netijesini berenler dynç alyş günlerini Ispaniýada geçirip bilerler” – diýip, ministr belledi. Şeýle meýilnamalar Portugaliýada we Horwatiýada hem maslahatlaşylýar. 

Şeýle-de bolsa, Ispaniýa syýahat etmek meselesinde garaşylmadyk ýagdaýlar ýüze çykyp biler. Geçen tomus kowidiň ilkinji tolkuny yza çekilenden soň, ispan häkimiýetleri Ýewropa bileleşiginiň syýahatçylaryna dynç alyş merkezlerine barmaga rugsat berdiler. Bu karar serhetleri uzak möhletleýin ýapmak meselesiniň ozal maslahatlaşylandygyna garamazdan kabul edildi. Daşary ýurtly syýahatçylar üçin has meşhur sebitler Kataloniýa, Kanar adalary we Andalusiýa bolup durýar.