“PSŽ” Lionel Messä şertnama teklip etdi

“PSŽ” Lionel Messä şertnama teklip etdi

“Barselonanyň” kapitany we hüjümçisi Lionel Messi karýerasyny “PSŽ-de” dowam etdirip biler. Pariž kluby argentinaly oýunça ýene bir möwsüm uzaltmak mümkinçiligi bilen iki ýyllyk şertnama teklip etdi diýip, betonmobile.ru habar berýär.

“PSŽ” bu şertnamanyň maliýe nukdaýnazaryndan 33 ýaşly oýunçy üçin bähbitli boljakdygyna we oýunça hödürlemäge taýýar bolan maliýe şertlerini hiç bir klubuň, şol sanda “Barselonanyň” hödürlemäge güýjüniň ýetip bilmejekdigine ynanýar.
Messiniň özi geljek hakda heniz hiç kim bilen gürleşmek islemeýär. Ol Premýeranyň galan alty oýnuna ünsi jemleýär. “Barselona” Ispaniýanyň çempionatynda ýeňiş gazanmak üçin “Atletiko”, Madridiň “Realy” we “Sewilýa” bilen bäsleşýär.
Şu möwsümde Lionel Messi “Barselonanyň” düzüminde 42 oýna gatnaşdy, olarda 33 goly we 14 netijeli geçirimi bilen tapawutlandy. Onuň “Barselona” bilen şertnamasy iýun aýynda tamamlanýar.
“Barselona” hem “PSŽ” bilen maddy taýdan bäsleşip bilmejekdigine düşünýär, ýöne ol Messä uzak möhletli şertnama hödürlemäge taýýardyr.