Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentleri telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdiler

Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentleri telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdiler

26-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.

Söhbetdeşligiň başynda Wladimir Putin Türkmenistanyň Prezidentine kakasynyň aradan çykandygy zerarly çuňňur gynanjyny bildirdi.
Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň resmi saýtynda habar berilmegine görä, söhbetdeşligiň dowamynda  türkmen-rus strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň üstünlikli ösdürilýändigi bellenilip, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyga degişli birnäçe möhüm ugurlar ara alnyp maslahatlaşyldy. Iki ýurduň döwlet Baştutanlary koronawirus ýokanjyna garşy bilelikde göreş almak barmak babatda hem pikir alyşdylar.
Şeýle hem Hazarýaka ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň 6-njy sammitine hem-de ikinji Hazar ykdysady Foruma görülýän taýýarlyklar hem maslahatlaşyldy. Bu ýokary derejedäki sammitleri şu ýyl geçirmek göz öňünde tutulýar.