Raýan Meýson möwsümiň ahyryna çenli «Tottenhemiň» baş tälimçisi wezipesini ýerine ýetirer

Raýan Meýson möwsümiň ahyryna çenli «Tottenhemiň» baş tälimçisi wezipesini ýerine ýetirer

29 ýaşly Raýan Meýson möwsümiň ahyryna çenli «Tottenhemiň» baş tälimçisi wezipesini ýerine ýetirer. Bu barada london klubunyň resmi Twitter akkauntyna salgylanyp, betonmobile.ru habar berýär.

Baş tälimçiniň wagtlaýyn kömekçileri Kris Pauell bilen Naýjel Gibbs bolar. Mişel Worm derwezebanlaryň tälimçisi bolar. Şeýle-de, Ledli King baş tälimçiniň kömekçisi bolmagynda galar.
«Tottenhemiň» başlygy Daniel Lewi täze tälimçi düzümine hem-de topara uly umyt bildirýändigini aýtdy.

«Biz zehinli oýunçylaryň toparyna örän ynanýarys. Biziň öňümizde Kubok finaly we Premýer liganyň alty oýny bar. Biz indi ähli güýjümizi möwsümiň netijeli tamamlanmagyna gönükdireris» – diýip, Lewiniň sözlerini london klubunyň resmi saýty getirýär.

Meýson «Tottenhemiň» ýetişdiren oýunçysy bolup, klub üçin 2009-njy ýyldan 2016-njy ýyl aralygynda oýnady. 2018-nji ýylda kellesine agyr şikes ýetensoň, oýunçy karýerasyny tamamlaýandygyny habar berdi.
Häzirki möwsümde «Tottenhem» 32 tapgyrdan soň 50 utuk bilen Angliýanyň premýer ligasynda ýedinji orny eýeleýär. Ýekşenbe güni «Tottenhem» Angliýanyň ligasynyň kubogynyň finalynda «Mançester Siti» bilen duşuşar.