«Forbes» bir hepdede has baýan milliarderleri atlandyrdy

«Forbes» bir hepdede has baýan milliarderleri atlandyrdy

«Forbes» žurnaly bir hepdäniň dowamynda baýlygyny has artdyran milliarderleri belli etdi. Olar SpaceX we Tesla-daky paýnamalara eýe bolan amerikaly telekeçi Ilon Mask we Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) toparynyň prezidenti Bernar Arno boldy. Bir hepdäniň içinde olaryň baýlygy 13 milliard dollar artdy diýip, day.az habar berýär.

Şeýle-de bolsa, telekeçileriň ikisi-de dünýä reýtinginiň lideri – baýlygy 1,4 mlrd dollar artan Amazon kompaniýasyny esaslandyryjy Jeff Bezosyň yzyndan ýetip bilmedi.
Hepdäniň jemi boýunça, Arnonyň baýlygy 181,6 milliard dollara ýetdi, bu onuň sanawda ikinji orunda ýerleşmegine sebäp boldy. Mask 179,7 milliard bilen üçünji orunda ýerleşdi. Häzir Bezosyň baýlygy 197,8 milliard dollar bilen bahalandyrylýar. 

«Milliarderler bassyr dördünji hepde rekordy täzelän bazarlaryň rekord derejede ösüşiniň esasy benefisiarlary boldy» – diýip, žurnal belleýär.

S&P500 bazar indeksi bir hepdäniň dowamynda 1,4% ýokarlanyp, rekord görkezdi. Dow Jones senagat indeksi hem hepdäni 1,2% ösüş bilen tamamlap, rekordy täzeledi. NASDAQ tehnologiki indeks barada aýdylanda, ol bir hepdäniň dowamynda pes, ýagny 1,1% ösüşi görkezdi.