Toyota täze elektromobilleri üçin at tapdy

Toyota täze elektromobilleri üçin at tapdy

Ýapon awtoulag öndürijisi Toyota “Beyond Zero” maksatnamasynyň çäklerinde awtoulaglarynyň nähili atlandyryljakdygyny kesgitledi. Bu barada cursorinfo.co.il habar berdi.

Şunuň bilen baglylykda, "BZ4X", şeýle hem "BZ1", "BZ2", "BZ2X", "BZ3", "BZ4" we "BZ5" diýen ýaly atlar bilen birnäçe modeliň peýda boljakdygy bellenilýär.
Şeýlelikde, bu başlangyç boýunça döredilen ilkinji elektrikli awtoulag 19-njy aprelde geçiriljek Şanhaý awtoulag sergisinde köpçülige hödürlener. Bu - ýokarda hem agzalyp geçilen "BZ4X" modeli bolar. Ondaky "X" harpynyň awtoulagyň krossowerdigini, 4-lik belginiň bolsa ulagyň ölçegini aňladýandygy mälim edildi.
Umuman alanyňda, Toyota juda güýçli batareýaly alty sany elektrik ulagyny tanyşdyrjakdygyny mälim etdi.