Ýagşymyradow Anderson bilen «bakyşlaryň duelini» geçirdiler

Ýagşymyradow Anderson bilen «bakyşlaryň duelini» geçirdiler

Garyşyk göreşiň türkmen wekili Döwletjan Ýagşymyradow amerikaly Kori Anderson bilen tutluşygynyň öň ýanynda «bakyşlaryň duelini» geçirdi. Tutluşyk Bellator ýaryşynyň çäginde Ankaswilde (ABŞ, Konnektikut ştaty) 16-njy aprelden 17-sine geçilýän gije geçiriler.

Anderson-Ýagşymyradow tutluşygy göreş agşamynyň ikinji esasy duşuşygy hökmünde yglan edildi.
Ýatlatsak, Döwletjan Ýagşymyradow türkmen türgenleriniň arasynda ilkinji bolup ACB­-niň, soňra bolsa ACA-nyň çempiony adyny gazandy.
Andersona garşy duşuşyk Döwletjan üçin Bellatorda ilkinji çykyşy bolar. Duşuşygyň ýeňijisi ýaryşyň ýarym finalyna çykar.
Watandaşymyza üstünlik arzuw edýäris!