90 ýaşly iş dolandyryjy Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

90 ýaşly iş dolandyryjy Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Ýasuko Tamaki atly 90 ýaşly ýapon zenany dünýäniň iň garry iş dolandyryjysy hökmünde rekordyň eýesi boldy. Bu barada news.mail.ru habar berýär.

Tamaki 15-nji maýda 91 ýaşyny bellär. Ol 1956-njy ýylda Sunco Industries kompaniýasynda işläp başlady we häzir hem öz wezipesinde işlemegini dowam etdirýär. Tamaki hepdede bäş gün 7 ýarym sagatdan işleýär.
Ginnesiň rekordlar kitabynyň wekillerine beren teswirinde Tamaki hemişe işini gowy ýerine ýetirmäge çalşandygyny we başga goşjak zadynyň ýokdugyny aýtdy. Tamaki heniz pensiýa çykmak islemeýändigini hem belledi.