Bukmekerler "Ýewrowideniýäniň" ýeňijilerini çakladylar

Bukmekerler "Ýewrowideniýäniň" ýeňijilerini çakladylar

Ýewrowideniýe-2021” aýdym-saz bäsleşiginde Maltanyň, Şweýsariýanyň we Fransiýanyň aýdymçylarynyň ýeňiş gazanmak mümkinçilikleri ýokary. Muny britan bukmeker edaralarynyň maglumatlary delillendirýär diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Bukmeker goýumlarynyň agregatory Oddschecker-iň hasaplamasyna görä, Maltanyň wekiliniň ýeňiş gazanmak ähtimallygy 18 göterime, Şweýsariýanyňky – 13 göterime, Fransiýanyňky – 11 göterime deň. Ilkinji bäşlige Bolgariýa bilen Italiýa hem girdi (hersi 7 göterim).
Bukmekerleriň çaklamasy boýunça, bäsleşikde Russiýanyň wekili bolan aýdymçy Maniža 14-nji orny eýeläp biler. Onuň ýeňiş gazanmaga mümkinçiligi iki göterim bilen bahalandyrylýar.
Koronawirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylda ýatyrylan Halkara “Ýewrowideniýe” aýdym-saz bäsleşigi 18-nji maýdan 22-nji maý aralygynda Rotterdamdaky Ahoy meýdançasynda geçiriler. Oňa 41 ýurtdan aýdymçylar gatnaşar. Bäsleşik oflaýn görnüşde geçer, ýöne wekiliýetleriň düzümi, şeýle-de žurnalistleriň sany azaldylar.