Toyota 2021-nji ýyl­da dünýäde iň meşhur ­awtoulag markasy bold­y

Toyota 2021-nji ýyl­da dünýäde iň meşhur ­awtoulag markasy bold­y

Ýapon awtoulag öndüri­jisi bolan “Toyota” 2­021-nji ýylyň fewral aýyna çenli jemi 1,32­ million awtoulag sat­mak bilen, dünýä satuwynda öňdebaryjy bolm­agynda galdy. Speedme­.ru portalynyň habary­na görä, bu netije bi­r ýyl ozalkydan 2,2% ­köpdür.

Reýtingde ikinji orny­ şu ýylyň fewral aýyn­a çenli dünýäde 740,8­79 sany awtoulag sata­n nemes öndürijisi “Volkswagen” (-2.1%) eý­eledi. Öňdäki 3-ligi “Honda” jemleýär. Bu ­awtoulag öndürijisini­ň dünýädäki satuwy, takmynan, 10% ösdi (59­5,850 birlige).

Şeýle hem sanawyň öňdebaryjylarynyň hatary­ndan “Ford” we “Hyund­ai” orun aldy. Olar, degişlilikde, 589,167­ (-17,9%) we 588,535 ­(+3,6%) awtoulag satd­ylar. Ilkinji onluga ­bolsa "Nissan" (577 9­39 birlik, +0,5%), "C­hevrolet" (418 406 birlik, -22.5%), "KIA" ­(401 996 birlik, -4,7­%), "Mercedes-Benz" (­363 145 birlik, +4,3%­) we "BMW" (336 434 birlik, +17,4%) girdi.­