Türkmenistanda metjitlere barmak boýunça çäklendirmeler ýatyryldy

Türkmenistanda metjitlere barmak boýunça çäklendirmeler ýatyryldy

Türkmenistanda metjitleriň işine girizilen ähli çäklendirmeler ýatyryldy. Bu barada ýurdumyzyň müftüliginde habar berdiler.

Metjitlere barmak üçin ähli adamlar arassaçylyk-öňüni alyş çärelerini berjaý etmeli.
Ýatlatsak, Türkmenistanda metjitleriň işine çäklendirmeler ýurdumyzda ýokanç keselleriň ýaýramagyna garşy öňüni alyş çäresi hökmünde 2020-nji ýylyň 13-nji iýulynda girizildi. Bu çözgüt Türkmenistanda Keselleriň ýaýramagyna garşy göreş boýunça adatdan daşary toparyň karary bilen kabul edildi.